Byggða- og samgöngumál

Ung vinstri græn vilja að: 

 • Einbreiðum vegum, brúm og jarðgöngum verði útrýmt um land allt og lokið verði við að setja bundið slitlag á þjóðveg númer 1. 
 • Þess sé gætt við vegagerð að vinna, efni, viðhald  og eftirlit sé ávalt eins og best verður á kosið.
 • Sektir fyrir umferðalagabrot verði tekjutengdar.
 • Leitast verði við að búa til heildstæð atvinnusvæði með samgönguúrbótum, til dæmis með jarðgangnagerð, þar sem umhverfisaðstæður leyfa.
 • Björgunarþyrlur séu staðsettar á hverju landssvæði og/eða aðrar öruggar, tryggar sjúkraflutningaleiðir.
 • Strandsiglingar verði efldar með það að markmiði að tryggja örugga og hagkvæma flutninga.
 • Haldið verði áfram með sértækar aðgerðir til hjálpar viðhaldi og uppbyggingu viðkvæmrar byggða. 
 • Örugg fjarskiptaþjónustu og internettengingu séu tryggð á landinu öllu svo störf án staðsetningar séu raunhæfur kostur.  
 • Leitað verði leiða til að draga úr flutningskostnaði út á landsbyggðina. 
 • Almenningssamgöngur séu bættar um allt land svo þær verði raunhæfur valmöguleiki sem ferðaskjóti hins almenna borgara. 
 • Heilbrigðisþjónusta út á landi verði elfd.
 • Komið verði á hvatningakerfi fyrir menntað heilbrigðisstarfsfólk sem kýs að vinna utan höfuðborgarsvæðis, t.d. með námslánaafborganaafslætti.
 • Nemendur geti að loknu námi fengið styrk til nýsköpunar í heimabyggð.